Individuell psykoterapi


 I individuell terapi undersöker vi tillsammans det som är problematiskt och smärtsamt, likväl som längtan och behov. Vi fokuserar på att få förståelse för just dig, närma oss det som är svårt och på att hitta nya strategier för att ta dig an livet. Vi arbetar med tankar, känslor och beteenden.

Jag utgår från AFT (affektfokuserad psykodynamisk terapi) =känslofokuserad terapi, och kbt - kognitiv beteende terapi och anpassar behandling utifrån individ, önskemål och behov. Tillsammans utformar vi målet för terapin och arbetar gemensamt mot målet, oavsett om vi ses en kortare tid eller under en längre period.

 Problem jag ofta möter är:
- nedstämdhet/depression
-oro/ångest/panikångest
- problem med känslor
-relationsproblem
- dålig självkänsla
-stress/utmattning
- social fobi
- sorg/kris
- stora och små barndomstrauman
- önskan om att förstå dig själv bättre
- shoppingberoende
m.m 

Tillsammans undersöker vi vilka strategier, tankar, känslor och beteenden som är problematiska för dig.
När vi arbetar med känslor så övar vi på att känna känslor i kroppen, kommunicera dina känslor och behov och på så sätt öka din medkänsla till dig själv, utveckla genuina relationer och må bättre. 

 Inte sällan är vårt lidande som störst i relationer, både relationer till andra människor, men även relationen till sig själv, då bl.a. självkritik och prestation kan stå i vägen för självkänsla och självomsorg. Känslor kan vara smärtsamma, skrämmande och ibland svåra att förstå och eller komma i kontakt med. Samtidigt är våra känslor information, från oss själva till oss själva och andra, om vad vi behöver.   

" We have to feel it - to heal it"

Min ambition är att erbjuda en trygg relation där det svåra kan få finnas och det outhärdliga kan göras uthärdligt. Livshistorien finns ofta med som en viktig bakgrund för att förstå hur tidiga erfarenheter och relationer har format dina tankar, känslor, beteenden och förväntningar.

Individuell samtalskontakt börjar med att vi träffas 1-3 gånger för samtal där du får berätta om din livssituation och vad du önskar hjälp med och där vi gemensamt sätter upp mål för terapin och hur vi ska arbeta för att nå målet. Därefter gör vi en gemensam plan för när och hur ofta vi ses.

För mig är varje individ unik och jag kommer möta dig med empati och förståelse!