Kort om mig


Mitt namn är Jenny Casselholm de Salles.  Jag bor tillsammans med min man och våra 3 barn i en lantlig förort till Stockholm. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor och samtal. Som terapeut är jag engagerad med hög närvaro i samtalet. För mig är varje person unik och jag möter dig med förståelse och empati. Min syn är att alla beteenden går att förstå utifrån vad vi varit med om och utifrån den kontext vi befinner oss i.  Jag älskar mitt arbete och brinner för att förstå människor, deras beteenden och hjälpa dem igenom det som är smärtsamt för att kunna ta sig an livet med nya strategier. 

Jag har läst psykologi på universitet, har en grundläggande Psykoterapeututbildning med inriktning KBT och en pågående vidareutbildning till legitimerad Psykoterapeut steg 2, med inriktning AFT/KBT.  Jag har flera andra  utbildningar inom bl.a. AFT,  Compassion och självkritik, Alkohol och kontrollerat drickande, ledarskapsutbildningar m.fl. Har även utbildning i EFT - emotionellt fokuserad parterapi.
Min grundutbildning är leg. sjuksköterska/distriktssköterska. 

 Att jag har en legitimation är en kvalitetssäkring för dig, då jag står under tillsyn av Socialstyrelsen och lyder under Hälso- sjukvårdens lagar. Jag har självklart sekretess.

Förutom min privata verksamhet har jag har lång erfarenhet av arbete inom primärvården på vårdcentral, samt inom psykiatrin. Jag har även arbetat som verksamhetschef på vårdcentral. 

Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen - BTF www.beteendeterapeutiska.org och Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier www.sfkbt.se 

Jag finns i centrala Sthlm för fysiska besök och via videosamtal/telefon vid behov. Videosamtal sker via säker plattform, godkänd för hälso-och sjukvård.

Du hittar mig även via www.terapeutonline.se