EFT - Emotionellt fokuserad Parterapi

Att leva tillsammans i en nära och trygg relation är något som många önskar och längtar efter. Båda parter kan ha en stark längtan efter närhet och förståelse men av olika anledningar kan de negativa mönstren istället göra att man känner avstånd, besvikelse och frustration. Känslor av att inte känna sig förstådd, oviktig, bortprioriterad, kritiserad eller otillräcklig är vanligt. Längtan efter den andre finns där, ändå så hamnar man i distans till varandra.


I EFT-terapin arbetar vi med att synliggöra mönstret där båda kämpar för relationen på sitt sätt. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor, samt genom i terapin få nya erfarenheter tillsammans, kan mönstret brytas och ett mer konstruktivt och kärleksfullt samspel utvecklas. Fokus ligger inte på vem som har rätt eller fel, utan på att skapa trygghet, tillit och närhet.

I EFT arbetar vi med att våga vara sårbara tillsammans och skapa en trygg och harmonisk relation, genom att tillsammans arbeta mot det destruktiva mönstret som står i vägen. I rummet får paret dela med sig av sina känslor och behov direkt till varandra, för att tillsammans skapa en trygg och tillitsfull relation.

Första tillfället: Båda kommer tillsammans för ett bedömningssamtal 75 min

Andra och tredje tillfället: Varsitt enskilt samtal 45 min

Därefter ses vi gemensamt varje eller varannan vecka 75 min, antalet gånger som behövs varierar men ca 15-20 ggr totalt är vanligt.