KBT-behandling Alkohol och kontrollerat drickande 

Misstänker du att du har ett riskbruk av alkohol eller ett lindrigt till måttligt beroende. Då kan en KBT-behandling för kontrollerat drickande vara ett alternativ för dig.

Du känner att du har tappat kontrollen över alkoholen. Det kanske blir för stora mängder alkohol när du väl dricker, du tappar räkningen över hur många glas du druckit och du säger eller gör saker som du ångrar efteråt. Dagen efter kommer ångesten. Eller det kanske blir alkohol oftare än vad du önskar. Du har försökt minska eller låta bli, men det är svårt. Eller det har det börjat gå ut över din vardag, jobb, fritid och dina relationer. Dina nära och kära kanske har uttryckt oro eller ilska över ditt mående och relation till alkoholen.

Jag har en högskoleutbildning i den specifika KBT-metoden "Kontrollerat drickande"
Med strukturerad KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande arbetar vi mot den målsättning du själv väljer. En del vill arbeta mot helnykterhet och andra vill fortfarande kunna dricka alkohol, men på ett kontrollerat sätt. Med lagom mängd alkohol och vid valda tillfällen, utan att det spårar ur. Oavsett vilken målsättning du har, finns det mycket forskning som visar på att en strukturerad KBT-behandling ger goda förutsättningar för att lyckas. Varje minskning av alkoholkonsumtion är positiv utifrån att skadeverkningarna minskar. 

Vi träffas på ett första bedömningssamtal där vi tillsammans kartlägger dina alkoholvanor. Därefter träffas vi regelbundet varje vecka några veckor för att sedan övergå till varannan vecka. Vi arbetar med motivation till förändring, identifierar situationer för problematiskt drickande, arbetar med triggers, övar på måttlighetsstrategier och hittar tillfällen och strategier då man vill avstå helt. Under hela behandlingen följer vi kontinuerligt och skriftligt upp hur det går för dig. Även när behandlingen inte går som du önskar, jobbar vi med det positiva och drar lärdomar av vad som gick fel och jobbar vidare mot dina mål.