Coaching

Är du egenföretagare/chef/ledare, har personalansvar eller bara privat vill få hjälp med dina visioner, sätta mål, ha ett bollplank, hantera konflikter, arbeta värderingsinriktat eller önskar en mentor?

I coachande samtal läggs fokus på nuläge och önskat läge och hur du tar dig dit. Vi arbetar lösningsfokuserat och målinriktat. Tar vara på dina styrkor och får dig att utvecklas i den riktning du önskar och i linje med dina värderingar.

Att leda andra och driva en verksamhet framåt är roligt, men är samtidigt utmanande. Vid chefsstöd utforskar vi dina styrkor och svagheter och hur du kan leda dig själv. Vi arbetar med balans mellan arbete och fritid, då det är viktigt för välbefinnande och ett hållbart ledarskap. För att leda andra måste man först kunna leda sig själv.

Med egen erfarenhet av arbete som verksamhetschef vet jag hur utmanande det kan vara att hantera alla aspekter av ledarskapet. Att sitta själv med tankar och problem är tufft och kan hindra en att se nya perspektiv. Vi bollar idéer, tankar och arbetar problemlösningsfokuserat. Vi tittar på situationer som är utmanande eller obekväma och hur du kan ta dig an dem på bästa sätt. Andra viktiga frågor kan vara hur du leder medarbetare med olika behov och motivation, hur du delegerar och prioriterar ditt arbete, konflikthantering och svåra samtal, hur du som ledare hanterar de känslor som uppstår i dynamiken med människor runt omkring dig m.m.

Tillsammans tittar vi på vad just du eller ditt företag behöver hjälp med!

Jag använder mig av coachande samtalsmetodik MI- motiverande samtal, och KBT.